0516-850966
VOOR 22:00 BESTELD, MORGEN IN HUISGRATIS BEZORGD VANAF €2514 DAGEN BEDENKTIJD 600+ MERKEN

PCI AFBOUW PCI APOFLEX W

OMSCHRIJVING

PCI Apoflex W is een polyurethaanafdichting voor oppervlakken met belasting door water en chemicaliën.

SPECIFICATIES

EAN code 4083200062425
Product nummer 57737022

EIGENSCHAPPEN

 • Scheuroverbruggend, overbrugt scheuren in de ondergrond die later ontstaan.
 • Chemicaliënbestendig, bestand tegen zuren en logen.
 • Waterondoorlaatbaar, weers- en temperatuursbestendig, duurzaam, universele afdichting van oppervlakken
 • binnen en buiten, op wand en vloer.
 • Oplosmiddelvrij, geen belasting door oplosmiddel van de verwerker en het milieu, geen brand- of explosiegevaar.
 • Korte verwerkingstijd, eenvoudig aan te brengen.
 • Geen versterkingsband nodig, daarom minder arbeidstijd en handelingen.
 • Twee versies: vloeiend of spachtelbaar.
 • Met testresultaten.

TOEPASSING

 • Voor binnen en buiten.
 • Op beton, cementdekvloeren, cementpleister, keramiek en edelstaal.
 • Voor het afdichten onder keramiek in natte ruimtes, zoals in grootkeukens,brouwerijen, kaasmakerijen, drankindustrie,
 • slachterijen, koelruimtes, fabrieken, laboratoria, ziekenhuizen.
 • Voor het afdichten onder keramiek in zoute baden, thermaalbaden e.d.
 • Voor het afdichten in golfslagbaden.
 • Voor het afdichten van bouwwerken.
 • Voor het afdichten van zinkbassins in vuilnisbelten.

GEBRUIK

Zie productinformatieblad onderaan de pagina.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

GEVAAR

 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk bij inademing.
 • Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

DOWNLOADS